Fysioterapeutisk mottagning och träningscenter med inriktning mot en hälsofrämjande och fysiskt aktiv livsstil

Aktuella meddelanden
Inställda grupptillfällen:
18 okt: Alla Kan-gympa och Friska Fötter
20 okt: KOL-gympa och ParkinsonTräning
1 dec: KOL-gympa och ParkinsonTräning
FYSSforum Stockholm AB, Mariatorget 5, 118 48 STOCKHOLM, tel 08-641 82 00, info@fyssforum.se