Aktuell information om höstterminens aktiviteter och händelser i Höstens Nyhetsbrev
I backspegeln: Sommarens Nyhetsbrev.


Senaste nytt ifrån oss alltid på

NY sponsring våren 2017: FYSSforum stödjer
!

Du vet väl att din Gilla-markering på FYSSforums Facebook-sida genererar bistånd till Svenska Naturskyddsföreningen? Varje "Gilla" betyder 1 kr/månad till något miljörelaterat ändamål. Våra gåvor har hittills gått till Östersjön och till att rädda de livsviktiga bina, samt till skydd för naturskogar.
Här kan du se FYSSforums skogsdiplom och vårt senaste gåvobevis! Fortsätt gärna att gilla, dela och sprida vår sida, för att hålla dig själv och andra upp-daterade om vår verksamhet, men också för miljöns skull - många bäckar små!


Aktuellt ifrån patientföreningarna:
Föreningen Hjärt- och lungsjuka i Stockholm (FHLIS) respektive Stockholms län erbjuder medlemspris på kurser hos FYSSforum: Friska Fötter och KOL-gympa.
ROP, Riksföreningen Osteoporotiker i Stockholms län, erbjuder sina medlemmar en subvention om 300 kr vid köp av klippkort till följande aktiviteter: Friska Fötter, Balans- och styrketräning för seniorer, Medicinsk Tai Chi, Medicinsk Yoga och ParkinsonTräning.
Även Parkinson Stockholm vill främja och uppmuntra till fysisk aktivitet, och sponsrar träning för sina medlemmar med 150 kr per person och termin - återfås mot uppvisande av kvitto. Förutom ParkinsonTräning kan medlemmarna delta i annan valfri aktivitet, läs mer om vårt utbud under "Friskträning"!